1. ติดตั้ง MetaMask
2. เพิ่มเครือข่าย BSC
3. เพิ่มเหรียญ BCAT